Etapy
PROJEKTOWANIE - ETAP 1
Na podstawie oczekiwań Klienta opracowujemy szkic zagospodarowania terenu. Wyznaczamy strefy funkcjonalno–użytkowe, wypoczynkowe i rekreacyjne oraz komunikację na działce.